HOTLINE: 0898 922 644
Kẹo quả dâu tây - 200gr
41.000 ₫ 41.000 ₫ 41000.0 VND
Kẹo dẻo môn sữa - 200gr
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Kẹo dẻo dâu tây sữa - 200gr
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Kẹo dâu tây - 200gr
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Kẹo dâu tằm - 200gr
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Kẹo chuối đậu - 400gr
49.000 ₫ 49.000 ₫ 49000.0 VND
Kẹo chuối - 400gr
49.000 ₫ 49.000 ₫ 49000.0 VND
Kẹo dẻo chanh dây sữa - 200gr
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Kẹo dẻo bắp sữa - 200gr
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Hạt sen nguyên chất sấy - 200gr
106.000 ₫ 106.000 ₫ 106000.0 VND
Hạt điều lụa - 500gr
203.000 ₫ 203.000 ₫ 203000.0 VND
Hạt dẻ nhập - 500gr
300.000 ₫ 300.000 ₫ 300000.0 VND
Hạt chia nhập khẩu
70.000 ₫ 70.000 ₫ 70000.0 VND
Hạnh nhân - 500gr
238.000 ₫ 238.000 ₫ 238000.0 VND
Đậu nành gói - 200gr
29.000 ₫ 29.000 ₫ 29000.0 VND
Bơ lạc lốc nhỏ 3 hũ- 30gr
41.000 ₫ 41.000 ₫ 41000.0 VND
Bơ lạc - 200gr
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Dầu mè đen ép lạnh
86.000 ₫ 86.000 ₫ 86000.0 VND
Dầu lạc ép lạnh
101.000 ₫ 101.000 ₫ 101000.0 VND