HOTLINE: 0898 922 644
Khoai Tây Hồng Đà Lạt
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Cà Rốt Đà Lạt
22.000 ₫ 22.000 ₫ 22000.0 VND
Cà Chua Beef lớn
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Bơ Booth
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Bắp Sú Tím
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Khoai lang mật hữu cơ 1KG
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Khoai lang Nhật hữu cơ
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Cà Chua Đà Lạt
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Bí Ngồi Xanh
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Cải Thảo Đà Lạt
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Khoai lang Tím Đà Lạt
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Chanh có hạt Đà Lạt
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Bắp Sú Trắng
22.000 ₫ 22.000 ₫ 22000.0 VND
Bí Nhật già
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND
Cà tím Đà Lạt
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Hành tây Đà Lạt
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Susu Đà Lạt
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Củ cải trắng Đà Lạt
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Chuối Laba Đà Lạt
30.000 ₫ 30.000 ₫ 30000.0 VND